Nieaf-Smitt EazyPV Kit is de oplossing voor meten aan zonnepanelen

Nieaf-Smitt is met een oplossing gekomen voor installateurs welke de veiligheid en efficiency en effectiviteit van zonnepanelen (ookNieaf-Smitt EazyPV wel PV systemen genoemd) willen beoordelen.

Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-Directive). De aanschafdrempel voor zonnepanelen wordt hierdoor steeds lager en is er een duidelijke trend zichtbaar in het stijgende aantal zonnepanelen installaties.

Bij het plaatsen en onderhouden van deze groen stroom energiebronnen zijn een aantal aandachtspunten van belang:

 • Veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Betrouwbaarheid
 • Efficiëntie / opbrengst van het systeem

Het kwalificeren van bovenstaande aspecten is beschreven in diverse richtlijnen en normen, zoals :

 • NTA 8013 (Procedure voor het controleren van PV-systemen)
 • NEN-EN-IEC 62446:2009 (Eisen voor testen & inspecteren)
 • NEN-1010 (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties)

De belangrijkste aspecten die hierin naar voren komen zijn:

 • Visuele controle. Is de bedrading correct aangesloten? Geen schade aan kabels gedurende installatie?
 • Uitvoeren van isolatieweerstand meting (Riso)
 • Uitvoeren van aardleidingweerstand meting (indien aanwezig) (Rpe)
 • Meten van open klemspanning(Uoc)
 • Meten van kortsluitstroom (Isc)
 • Meten van zonnestraling (Irradiance)
 • Controle van positionering van de panelen (hoek en positie t.o.v. het zuiden)

Voor het meten van de bovenstaande parameters is tot op heden diverse losse meetapparatuur noodzakelijk. Nadeel hiervan is dat men veel apparatuur moet aanschaffen, deze tijdens de installatie ook allemaal nodig heeft en deze apparatuur tevens moet onderhouden.

Om zowel het installatie proces als het periodiek controleren van de panelen te vereenvoudigen heeft Nieaf-Smitt een ‘PV-installatietester ‘ ontwikkeld, de EazyPV.

Met de EazyPV kunnen op een simpele en doeltreffende wijze alle installatie parameters worden gemeten met 1 testapparaat. De zonnepanelen hoeven hiervoor niet gedemonteerd of geopend te worden. De uniforme connectoren van het paneel kunnen direct en veilig worden aangesloten op de EazyPV.

Met de optionele IRM100 ‘Irradiance meter’ kunnen de meetwaarden tevens worden gekoppeld aan de zonnestraling parameters (W/m2 of BTU/f2h) op het moment van meten.

De EazyPV is uitstekend geschikt voor gebruik bij het installeren, opleveren en het periodiek controleren van PV installaties. Daarnaast ook dé oplossing voor het traceren van storingen in PV installaties.

Solar testers

Installeren en onderhouden

Metingen met de EazyPV

In de EazyPV kit welke wordt aangeboden voor € 1499,- zijn de volgende items opgenomen:

 • Nieaf-Smitt EazyPV Solar tester
 • Nieaf-Smitt IRM100 ‘Irradiance meter’
 • Nieaf-Smitt NI 18 plus stroomtang

Voor informatie over de Nieaf-Smitt EazyPV kit klik HIER of neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Metenswaardigheden, Nieuwe producten, Solar test, Uncategorized

GMC Metraline RCD Check Aardlekschakelaartester

Aardlekschakelaar tester voor slechts 378,00 is dat mogelijk?

Bij het controleren en testen van elektrische installaties is het vaak prettig om een klein en handzaam meetinstrumentmet beperkte functionaliteit bij je te hebben. De Metraline RCD Check van GMC-Instruments is zo’n instrument.

De Metraline RCD Check is een klein en handzaam instrument voor alleen het testen van aardlekschakelaars type A, AC, S en F. De RCD Check meet aanraakspanning, uitschakeltijd en uitschakelstroom en getest wordt op de klassieke waarden van 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA en 500 mA. De 4 batterijen (AAA) laten zich eenvoudig omwisselen door optionele oplaadbare batterijen. Omdat de Metraline RCD Check zo klein en lichtgewicht is, kan hij eenvoudig in een broekzak of in de standaard meegeleverde beschermtas gestoken worden. Het OLED kleuren display geeft overzichtelijk de instellingen en de meetwaarden weer.

Maar GMC Instruments brengt nog twee types uit in deze serie: De Metralilne Z CHeck (voor circuit- en netimpedantiemetingen) en de Metraline ISO Check (voor isolatieweerstandsmetingen) maken de serie compleet.

De normale prijs van de Metraline RCD -Check is Eur. 499,00. Tot 14 december 2012 is dit type te bestellen voor slechts Eur. 378,00.

Specificaties Aardlekschakelaar tester Metraline RCD Check

De Metraline RCD Check test de specifieke kenmerken van een aardlekschakelaar (ALS). Hij meet een aanraakspanning, de uitschakel-stroom en tijd van ALS types A, AC, S en F.

Kenmerken:

 • Digitaal OLED display, met achtergrondverlichting
 • Led voor het bijlichten van de meetpunt
 • Compact en robuust
 • Testen van aardlekschakelaars
 • Het meten van de aanraakspanning
 • De contactspanning is gemeten in referentie tot 1/3 van nominale tripstroom
 • Uitschakeltijd met nominale stroom

Voor verdere informatie over de Metraline RCD check, klikt u HIER. Mocht u verdere informatie willen dan staan wij u uiteraard graag te woord via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 1010 Installatietesters, NEN 3140 Apparatentesters

Fluke 6500 meetset inclusief software en instructie door Fluke

Fluke kraakt de prijzen… Een Fluke 6500, inclusief DMS software voor het uitlezen van keuringsresultaten en het printen van

Fluke 6500 actiekit kleinkeuringsrapporten. De Fluke 6500 is de ideale meter voor zowel de interne als de externe keurmeester.

Als klap op de vuurpijl verzorgt Fluke Nederland voor alle kopers voor 31 december 2012 een gratis “aan de slag training” waarmee u alle geheimen van de meter leert kennen.

Uitgebreide informatie over de Fluke 6500 kit is te vinden via de www.meetwinkel.nl.

Voor informatie kunt u uiteraard contact opnemen via 088-2450000. De meter is te bestellen via de link.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 3140 Apparatentesters

Ohm- en Isolatieweerstandsmeters

Een ohmmeter is een meetinstrument om de elektrische weerstand van een bepaalde stof of van een elektrische component te meten.

Dit gebeurt door een elektrische spanning aan te brengen over de te meten component en de resulterende elektrische stroom te meten. Via de wet van Ohm kan dan de elektrische weerstand worden berekend. Deze berekening is al op de meetschaal verwerkt, waardoor de weerstandswaarde rechtstreeks in in ohm (Ω) kan worden afgelezen. Voor metingen in het bereik van enkele ohms tot enkele honderden kΩ geldt dat een ohmmeter als los meetinstrument zelden of nooit als zodanig gemaakt wordt, maar vrijwel altijd beschikbaar is als meeteenheid van een multimeter. Met een Brug van Wheatstone en diverse verfijningen daarvan kunnen weerstanden ook gemeten worden.

Megger

Isolatietester Nieaf-Smitt IRT-S

Bij het meten van weerstanden groter dan circa 1 MΩ (1 megaohm = 1 miljoen ohm) is een multimeter niet goed bruikbaar: de stroom die door de te meten weerstand loopt wordt zo klein, dat hij niet meer nauwkeurig genoeg te meten is. Daarom wordt voor het meten van zeer grote weerstanden een zogenaamde Megger gebruikt. Dit is een ohmmeter die speciaal is ontworpen voor het meten van weerstanden in het megaohmbereik. Hoewel megger in de volksmond een algemene term voor een megaohmmeter is geworden, is het in feite een gedeponeerd merk van de Megger Group Ltd., die al isolatiemeters fabriceert sinds 1889.

Een Megger of isolatieweerstandsmeter bevat een generator die een hoge meetspanning opwekt, meestal 500 volt of meer. Ter vergelijking: een universeelmeter die als ohmmeter wordt ingezet gebruikt in het algemeen zijn batterijspanning als meetspanning: meestal 3 of 9 volt, afhankelijk van de gebruikte batterij. Ook bevat een megger of isolatieweerstandsmeter een zeer gevoelige stroommeter (in het microampèrebereik). Door de hoge meetspanning en de gevoelige stroommeter is een Megger of isolatieweerstandsmeter veel beter in staat om zeer hoge weerstanden te meten dan een universeelmeter.

Aangezien de te leveren stroom zeer gering is, kan als energiebron in een Megger of isolatieweerstandsmeter toch volstaan worden met een batterij. Wel moet dan door een spanningsomvormer de lage batterijspanning worden omgezet in een hoge meetspanning, maar hiervoor zijn speciale schakelingen bekend en beschikbaar.

Meggers of isolatieweerstandsmeters worden in de praktijk meestal gebruikt voor het meten van isolatieweerstanden of lekweerstanden (in de installatietechniek). De metingen zijn vastgelegd in NEN 3140 en de NEN 1010, de weerstand moet dan >500 kOhm (oftewel 0,5 MOhm) zijn voor zo ver het gaat over installatie met een nominale spanning van 400/230 V.

Milliohmmeter

Bij het meten van zeer kleine weerstanden (kleiner dan enkele ohms) treden andere problemen op, waardoor de meetmethode gewijzigd moet worden. Ten eerste is daar het probleem van het beperkte vermogen van een batterij: als er over een te meten weerstand van – zeg – 1 ohm een meetspanning van 3 volt wordt aangelegd, zou er een stroom van 3 ampère gaan lopen. Dit is veel meer dan een normale batterij kan opbrengen. Daarom wordt bij het meten van zeer kleine weerstanden het meetprincipe omgedraaid: er wordt een bekende meetstroom door de te meten weerstand geforceerd, en de daardoor ontstane spanning wordt gemeten. Een meetstroom van enkele tientallen milliampères (door een batterij goed op te brengen) zal over de al eerder genoemde weerstand van 1 ohm resulteren in een spanning van enkele tientallen millivolt, wat voor een spanningsmeter goed meetbaar is.

Een tweede probleem is dat bij het meten van zeer kleine weerstanden de overgangsweerstand van de meetklemmen mee gaat spelen. Een meetklem die op een te meten weerstand wordt geplaatst, vormt voor de meetstroom geen weerstandsloze overgang. Afhankelijk van de gebruikte materialen en de mechanische kracht waarmee de klem op het meetstuk wordt geplaatst, kan ter plekke een weerstand van enkele tientallen tot enkele honderden milliohms optreden. Als de te meten weerstand in dezelfde orde van grootte ligt, is de meetfout in dit geval dus zeer aanzienlijk. Daarom wordt bij metingen in het milliohmgebied gebruikgemaakt van de zogenoemde vierpuntsmeting. Hierbij heeft de ohmmeter vier meetklemmen in plaats van twee. Van deze vier worden er twee gebruikt om de meetstroom te forceren, en de twee overige om de resultante spanning te meten (zie ook de afbeelding hieronder).

Links staat de “gewone” meting afgebeeld. De gestippelde lijn is de buitenkant van het meetapparaat (de ohmmeter). Op de plekken van de pijlpunten is een overgangsweerstand aanwezig (met uitzondering van de pijl bij de letter I die de meetstroom symboliseert, en het pijltje in het cirkeltje wat de spanningsmeter symboliseert). Aangezien de twee overgangsweerstanden van de meetklemmen op de te meten weerstand stroom voeren (de meetstroom I), zal daar ook een spanning ontstaan. De spanningsmeter meet dus de resultante spanning over de te meten weerstand plus de twee overgangsweerstanden. Merk op dat de overgangsweerstanden binnenin het apparaat (tussen de tak van de stroombron en de tak van de spanningsmeter) niet resulteren in een spanning, doordat door deze overgangsweerstanden geen of nauwelijks stroom loopt (althans in het geval van een goede, zeer hoogohmige spanningsmeter).

Rechts staat de vierpuntsmeting. In dit geval meet de spanningsmeter alleen de spanning over de te meten weerstand. De overgangsweerstanden tussen de stroomklemmen en de te meten weerstand bouwen wel een spanning op, maar deze wordt niet meegemeten. Ook hier geldt dat de overgangsweerstanden tussen de spanningsmetingsklemmen en de te meten weerstand geen spanning opbouwen, aangezien er geen of nauwelijks stroom doorheen loopt. Het maakt in dit geval overigens niet uit of de spanningsklemmen binnen of buiten de stroomklemmen worden aangesloten. Worden echter de spanningsklemmen op de stroomklemmen of nog dichter bij het meetapparaat geplaatst, dan worden de overgangsweerstanden weer wél meegemeten. (We hebben dan immers weer dezelfde situatie gecreëerd als bij een gewone meting.).

Een aantal veel verkochte isolatieweerstandsmeters zijn de:

Voor informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Bron: Wikipedia

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Metenswaardigheden

Nieaf-Smitt Test & Meetmania 2012 aktiekrant

Nieaf-Smitt zet de traditie eindejaars aktiekrant voort. In de Test & Meetmania folder van 2012 zijn weer een aantal spectaculaire aanbiedingen opgenomen.

Speciale aanbiedingen zijn te vinden voor onder andere:

 • De EazyPAT apparatentester voor NEN 3140 keuringen
 • PAT-Manager software V3 voor de MultiPAT en EazyPAT serie
 • De NITH183 Thermo- en vochtmeter
 • Diverse stroomtangen
 • Diverse multimeters

Download de actiekrant door HIER te klikken. De prijzen van deze acties zijn doorgevoerd op onze websites http://www.meetwinkel.nl en http://www.ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Voor informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, NEN 3140

Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter

Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter


In het assortiment van Ingenium Meetwinkel is een nieuw product voor de NEN 3140 keurmeester opgenomen. De Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter is ideaal voor het meten van de verschilstroom (lekstroom). Met behulp van een stroomtang dan wel aardlekstroomtang kan een nauwkeurige meting worden uitgevoerd. De lekstroomadapter kan permanent of tijdelijk worden aangesloten t.b.v. een NEN 3140 keuring.

In een permanente opstelling kunt u onder andere denken aan het keuren van pc’s en netwerkservers. Deze uitschakelen t.b.v. de meting is vaak geen optie. Door de LSA-1 Lekstroomadapter tussen de server en de wandcontactdoos aan te sluiten bent u altijd in staat de NEN 3140 keuring uit te voeren.

De meting kan op een veilige wijze voor de keurmeester worden uitgevoerd door de geïsoleerde meetstukken.

Technische specificities

 • Ø meetstuk: ca. 14 mm
 • Maximale spanning 250V/AC
 • Overspanningscategorie CAT II 250V
 • Nominale stroom 16A

Voor nadere informatie over de Ingenium LSA-1 klikt u HIER.

Voor informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 3140, NEN 3140 Apparatentesters, Nieuwe producten

Meetwinkel.nl Instructievideo’s

Meetwinkel.nl is gestart met het publiceren van korte instructiefilms voor het gebruik van NEN 3140 meetapparatuur. Met behulp van de instructiefilms legt meetwinkel.nl uit hoe de basismetingen voor NEN 3140 keuringen kunnen worden verricht. Het spits wordt afgebeten door de EazyPAT van Nieaf-Smitt.

In deze instructiefilm wordt de Nieaf-Smitt EazyPAT apparatentester voor NEN 3140 keuringen behandeld. In deze film wordt gebruikers uitgelegd hoe deze Klasse I, Klasse II apparatuur en een kabelhaspel kunnen meten.

Www.meetwinkel.nl is de marktleider in meetinstrumenten voor Elektrotechnische, NEN 3140, NEN 1010, gastechnische en arbotechnische professionals.

Voor informatie over de Nieaf-Smitt EazyPAT klik HIER.

Mocht u informatie willen over de Nieaf-Smitt EazyPAt neemt u dan contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, NEN 3140 Apparatentesters