Maandelijks archief: februari 2012

De NEN 3140 metingen voor arbeidsmiddelen beschouwd

De metingen NEN 3140 metingen voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen
In dit deel worden de metingen voor het NEN 3140 keuren van arbeidsmiddelen afzonderlijk uitgelegd. Voordat de elektrische metingen worden uitgevoerd moet eerst een visuele controle van het testobject plaatsvinden. Voor een uitgebreide cursus voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen vewrijzen wij naar de website van Ingenium Bedrijfsadvies. Klik hier voor de link naar de cursus.

Proeven zonder netspanning
Bij een aantal metingen wordt het te keuren arbeidsmiddel niet aangesloten op de netspanning.

Weerstand beschermingsleiding (Rpe of Rsl)
Met deze metig wordt gemeten of de verbinding tussen de aardpen in de netstekker van het te keuren arbeidsmiddel en de aanraakbare uitwendige geleidende delen van de behuizing van het arbeidsmiddel voldoen en de weerstand voldoende laag is. Er wordt een hoge teststroom tussen de aardpen van de netstekker en de aansluitklem voor de beschermingsleidingtest geleid.

Met een teststroom van minimaal 200 mA wordt de verbinding gecontroleerd of de weerstandswaarde voldoende laag is. Ook kan een teststroom van 10A of 25A worden geselecteerd. Dit is afhankelijk van de specificaties van het meetapparaat. De test moet van beperkte duur zijn om beschadiging door over­verhitting te voorkomen.

Isolatieweerstand
WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: Bij deze test wordt een testspanning toegepast van 500 V / 250 V!

Met deze meting wordt bepaald of er voldoende isolatie tussen de pennen voor de netvoeding en de aarde (uitwendige geleidende delen) is. Tijdens de isolatieweerstandsmeting wordt er een gelijkstroom­spanning van 500 V tussen de aardpen en zowel de fase- als de aardepennen van de netstekker van het apparaat geleid. Het testapparaat geeft de gemeten weerstand aan en stelt de gebruiker in staat te beoordelen of de isolatie voldoende is. Bij apparatuur van klasse 2 dient het meetsnoer te worden gebruikt als referentie. Let op dat u het arbeidsmiddel tijdens de meting inschakelt.

Bij gevoelige apparatuur en apparatuur met overspanningsbeveiliging wordt met een testspanning van 250 VDC geadviseerd. Lees voor de instelling hiervan de handleiding van de betreffende NEN 3140 tester.

Vervangende lekstroomtest
Bij de vervangende lekstroom meting wordt een effectieve nominale spanning van ongeveer 40 VAC naar het apparaat geleid tussen de aardpen en zowel de fasepennen als de nulpennen van de netstekker. Bij apparatuur van klasse 2 dient het testsnoer te worden gebruikt.

Het testapparaat meet de stroom en berekend met het resultaat de lekstroom die zich zou voordoen als de testspanning de nominale netspanning was geweest.  Let op dat u het arbeidsmiddel tijdens de meting inschakelt.

N.B.: de waarden bij de vervangende lekstroomtest kunnen aanzienlijk van die bij gebruikelijke aardlekproeven verschillen. Dit is het gevolg van de manier waarop de tests wordt uitgevoerd (deze zullen bijvoorbeeld worden beïnvloed door de aanwezig­heid van ontstoringscondensatoren).

Deze meting kan nuttig blijken in situaties waarin de gebruikelijke isolatie- of hoogspan­ningstests geen aanvaardbare methoden zijn om de isolatie van een apparaat te testen.

IEC-kabel test /Doorgangstest
WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: Bij deze test wordt een testspanning toegepast van 40 V op de kabel!

Deze meting is eigenlijk een functionele controle van een haspel of verlengsnoer en controleert de elektrische veiligheid van IEC-kabels voor 230 V. Bij de IEC-test wordt een doorgangscontrole op de fase- en nulgeleiders uitgevoerd. Hiermee wordt vastgesteld of er geen breuken in deze geleiders zijn.

Metingen met netspanning
De volgende metingen met netspanning verschillen van de vorige tests in de zin dat er netspanning op het apparaat wordt gezet voor het uitvoeren van hun functies. Voor de NEn 3140 keurmeester zijn deze metingen als risicovol te beschouwen.

WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: Bij deze proeven wordt er netspanning op het apparaat gezet!

WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: Controleer of een apparaat met bewegende onderdelen (bijv. een elektrische boor) veilig is gemonteerd zodat beweging mogelijk is zonder dat beschadiging van apparatuur of letsel bij personen het gevolg is!

Het testapparaat voert eerst een meting met laagspanning uit om te kunnen vaststellen of het apparaat veilig onder spanning kan worden gezet. Als de door de meter vermoede stroom te hoog is, verschijnt er een melding om de gebruiker de keuze te bieden door te gaan of te stoppen.

Lekstroom meting
De reele lekstroommeting geeft de lekstroom aan als het verschil tussen de stromen in de fase- en nulgeleiders. Dit verschil is de totale bij het apparaat weggelekte stroom en is door­gaans gelijk aan de stroomloop door de beschermingsleiding van het apparaat. Het resultaat wordt in milliampères (mA) weergegeven.

Met deze verschilstroom methode kan de lekstroom worden vastgesteld en kan de volledige lekstroom van een testobject ter plaatse worden aangegeven. Als het test-object dus een extra aardpunt (bijvoorbeeld een waterleiding) heeft, zal het test-apparaat de volledige en werkelijke lekstroom van het apparaat laten zien. Dit staat ook onder de naam differentiaallekstroom of verschillekstroom.

Aanraak lekstroom meting
De aanraak lekstroom meting geeft de lekstroom aan die van de behuizing naar de tester loopt via het testsnoer. Deze test is alleen correct bij een klasse II apparaat.

Gebruik deze meting als de lekstroommeting bij de standaard lekstroomtest een te hoge waarde aangeeft. Dit kan worden veroorzaakt door netfilters of een capacitieve werking in het apparaat. Het resultaat wordt in milliampères (mA) weergegeven.

LET OP: Deze test is alleen geschikt voor klasse II apparaten.

Functionele test
De functionele test voedt het testobject dat op een 230 V teststekkerdoos is aangesloten met de nominale spanning. Het testapparaat meet het door het apparaat verbruikte vermogen en geeft de afgele­zen waarde in kVA weer. Bij de vermogensproeven is de in te stellen testduur onbeperkt. Als het apparaat van stroom wordt voorzien, wordt het steeds van stroom voorzien, zolang de opdracht niet wordt afgebroken. Hierdoor zullen apparaten met trage aan­loopsnelheden de tijd krijgen de belasting naar hun bedrijfstoestand gelijkmatig te laten toenemen.

Bron: Nieaf-Smitt

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Metenswaardigheden, NEN 3140 Apparatentesters

Gebruikersinstructie NEN 3140 apparatentesters

Ingenium Meetwinkel, de marktleider in meetinstrumenten is in 2012 gestart met het organiseren van gebruikerstrainingen. Herkent u dit? U heeft een NEN 3140 keurmeestercursus gevolgd, u heeft een NEN 3140 apparatentester aangeschaft, u heeft ‘m ontvangen, werpt een blik op de gebruikershandleiding en denkt: oké, en nu?

In dat geval is een halfdaagse gebruikerstraining interessant voor u. U neemt uw NEN 3140 apparatentester mee naar de gebruikerstraining en wordt door de ervaren docenten van ons zusterbedrijf Ingenium Bedrijfsadvies B.V. uitgebreid geïnstrueerd hoe de meetapparaten te bedienen zijn, wij helpen u met bepaalde instellingen. Vanwege de ruime ervaring van onze docenten met de apparatentesters van Nieaf-Smitt, Gossen Metrawatt, Metrel, Fluke, Kyoritsu, etc. zijn wij merkonafhankelijk. Niet zoals sommige instanties die alleen een gebruikersinstructie van een bepaald merk of type geven.

Voor de data verwijzen wij u naar de site van Ingenium Bedrijfsadvies B.V.

Uiteraard is ook een uitgebreide in company instructie op locatie mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 3140 Apparatentesters, Training en opleiding

In 12 stappen naar uw nieuwe warmtebeeldcamera

Bij aankoop van een warmtebeeld camera kan het moeilijk zijn om een keuze te maken in de ruime keuze aan merken en typen. Kiest u een infrarood camera Nieaf-Smitt? Een warmtebeeldcamera van Flir of gaat u toch voor een Testo?

Om deze zoektocht te vereenvoudigen heeft Ingenium Meetwinkel een vragenlijst opgesteld. Deze uit 12 vragen bestaande lijst stelt alle vragen om uw zoektocht tussen de specificaties te vergemakkelijken.

Houd deze vragen uw als je kijkt door de ruime collectie van Ingenium Meetwinkel en vergeet niet, wij staan altijd voor u klaar om vragen of problemen te bespreken.

1. Hoe consistent, nauwkeurig en accuraat moeten de resultaten echt zijn?
2. Welke kwaliteit beeld heeft u nodig in welke resolutie?
3. Wil ik de beelden van de Infraroodcamera in JPEG-formaat?
4. Moet mijn thermografische camera een lichtgewicht versie zijn?
5. Heb ik een visuele camera en ingebouwde verlichting nodig?
6. Moet mijn Thermografische camera een ingebouwde laser pointer hebben?
7. Moet de software van mijn thermografische camera te upgraden zijn?
8. Is image fusion belangrijk voor mij?
9. Hoe breed moet het temperatuurbereik van mijn infraroodcamera zijn?
10. Will ik een mogelijkheid hebben van toekomstige upgrades?
11. Heeft de betreffende fabrikant goede referenties voor warmtebeeldcamera productie?
12. Will ik zelf de batterij van mijn thermografische camera kunnen vervangen?

Als u door deze vragen bent gelopen, u hebt een aantal mogelijke camera’s geselecteerd dan kunnen de productspecialisten van Ingenium Meetwinkel u verdere helpen in het maken van een definitieve keuze. Neem contact met ons op via http://www.meetwinkel.nl of bel ons op: 088-2450000.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Infrarood Camera's

Domme dingen die mensen doen tijdens het meten van elektriciteit!

Iedereen die zijn geld verdient met het werken met elektriciteit, krijgt al gauw een gezond respect voor alles wat ook maar in de verte onder spanning zou kunnen staan. Toch kan het op tijd moeten klaren van de klus zelfs bij de meest ervaren elektriciën tot onvoorzichtigheid en onkarakteristieke fouten leiden. Onderstaande lijst biedt een snel overzicht van wat u niet moet doen bij het meten van elektriciteit.

 1. De originele zekering door een goedkopere vervangen.
  Als uw digitale multimeter aan de huidige veiligheidsnormen voldoet, is die zekering een speciale met zand gevulde smeltveiligheid die doorbrandt voordat een overbelasting uw hand kan bereiken. Als u de zekering van uw DMM verwisselt, moet u deze altijd door een voor het instrument goedgekeurde zekering vervangen.
 2. Een stukje draad of metaal gebruiken om de complete zekering te overbruggen.
  Dit mag dan wel een snelle oplossing lijken voor wanneer u onverhoopt geen reservezekering bij u mocht hebben, maar die zekering is wel het enige dat u scheidt van de spanningspiek die uw kant opkomt.
 3. Het verkeerde instrument voor het specifieke karwei gebruiken.
  Het is belangrijk dat uw DMM geschikt is voor het werk dat u gaat uitvoeren. Zorg er steeds voor dat uw meetinstrument de juiste veiligheidsspecificatie heeft voor het werk dat u uitvoert, zelfs als dit betekent dat u de hele dag door van DMM moet wisselen.
 4. De goedkoopste DMM kiezen.
  U kunt later altijd nog op een duurder model overstappen, nietwaar? Misschien ook niet, als u het slachtoffer wordt van een ongeluk. Dit omdat het goedkope meetinstrument niet werkelijk over de veiligheidsvoorzieningen beschikte als werd aangegeven. Kijk altijd naar verklaringen van onafhankelijke testlaboratoria.
 5. Uw veiligheidsbril in uw borstzak laten zitten.
  Haal de bril uit uw zak en draag hem. Het is belangrijk. Hetzelfde geldt voor isolerende handschoenen en vlamwerende kleding.
 6. Aan een spanningvoerende stroomkring werken.
  Maak de stroomkring indien enigszins mogelijk spanningsloos. Als u toch aan een spanningvoerende stroomkring moet werken, gebruik dan goed isolerende handschoenen, draag een veiligheidsbril, doe horloges en sieraden af, ga op een isolatiemat staan en draag vlamwerende kleding in plaats van gewone werkkleding.
 7. Niet zorgen voor deugdelijke beveiligingen en teksten tegen het opnieuw inschakelen van de installatie.
 8. Bij het meten beide handen gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Niet doen! Voor het werk aan spanningvoerende stroomkringen moet er gedacht worden aan een oude truc. Houd één hand in de zak. Dat vermindert het risico van een gesloten circuit via uw borstkas en uw hart. Hang het meetinstrument indien mogelijk op, of zet het ergens neer. Raak het instrument zo min mogelijk met uw handen aan, zodat u zo min mogelijk aan de effecten van transiënten blootstaat.
 9. Uw meetsnoeren verwaarlozen.
  Meetsnoeren zijn belangrijk voor de veiligheid van de DMM. Zorg ervoor dat ook uw meetsnoeren de juiste veiligheidsspecificatie hebben voor het werk dat u uitvoert. Gebruik het liefst meetsnoeren met dubbele isolatie, geïsoleerde ingangsconnectoren, vingerbescherming en antislip-oppervlak.
 10. Uw oude meetinstrument altijd blijven gebruiken.
  De huidige meetinstrumenten hebben veiligheidsvoorzieningen waarvan enkele jaren geleden nog niemand had gehoord; voorzieningen die een modernisering van uw uitrusting waard zijn en die heel wat goedkoper zijn dan een bezoek aan de eerste hulp.

Bon: Fluke

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Metenswaardigheden

Top 10 Producten van Ingenium Meetwinkel

Benieuwd wat anderen kopen op Ingenium Meetwinkel? Hier volgt een overzicht van de Top 10 producten:

 1. 1000 Keuringsstickers NEN 3140
 2. Startkit Nieaf-Smitt EazyPAT met 300 keuringsstickers en een Stickertang
 3. Startkit Nieaf-Smitt MultiPAT met PATS-W software 300 keuringsstickers en een Stickertang
 4. GMC Instruments Metratester 5
 5. Nieaf-Smitt IR 2010 Thermografische Camera
 6. Flir i3 Thermografsche Camera
 7. Stickertang/Conducteurstang
 8. Metrel GammaGT NEN 3140 Apparatentester
 9. UNI-T UT352 Decibelmeter
 10. Nieaf-Smitt Instaltest XE Installatietester voor NEN 1010 en NEN 3140

Het is interessant om te zien dat de meetapparatuur en benodigdheden voor NEN 3140 keuring van arbeidsmiddelen sterk vertegenwoordigd zijn in de top 10. Ook thermografische camera’s maken een sterke sprong in de top 10!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

NEN 3140 of NEN 1010 Cursus nodig?

Ingenium Bedrijfsadvies B.V. is dé specialist in keurmeester en inspectiecursussen volgens onder andere NEN 3140 en de NEN 1010. Ingenium Bedrijfsadvies verzorgt wekelijks op diverse locaties de volgende cursussen:

Op de diverse cursuspagina’s te vinden op www.ingeniumbedrijfsadvies.nl vindt u informatie over cursusprijzen, locaties, etc.

Cursisten van Ingenium Bedrijfsadvies welke na de cursus besluiten om meetapparatuur via www.meetwinkel.nl aanschaffen, ontvangen een combinatiekorting. Een deel van de cursusprijs wordt bij aanschaf van een meetinstrument in mindering gebracht. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Training en opleiding

Welkom op de Blog van Ingenium Meetwinkel

Ingenium Meetwinkel
Ingenium Meetwinkel is de marktleider in meetinstrumenten. Ingenium Meetwinkel levert producten van o.a. Nieaf-Smitt, Gossen Metrawatt, Flir, Metrel, Fluke, Kyoritsu, Testo en Uni-T. 

Productenpakket
Het productenpakket van Ingenium Meetwinkel bestaat uit: Apparatentesters NEN 3140, NEN 1010 en NEN 3140 installatietesters, Multimeters, Decibelmeters, Luxmeters, Infrarood camera’s, Isolatiemeters, rookgasanalysemeters, Klimaatmeters, etc.

Door middel van deze Blog willen wij onze kennis over meetinstrumenten verspreiden. Regelmatig zullen wij interessante informatie plaatsen over meetinstrumenten in het algemeen, de toepassing van diverse meetinstrumenten, nieuwe instrumenten en diverse “Metenswaardigheden”.

Heeft u vragen? Bel ons dan op 088-2450000, bezoek http://www.meetwinkel.nl of mail ons op: info@meetwinkel.nl

Veel plezier met volgen!

Meetwinkel team

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen