Maandelijks archief: juli 2012

Meetwinkel.nl Instructievideo’s

Meetwinkel.nl is gestart met het publiceren van korte instructiefilms voor het gebruik van NEN 3140 meetapparatuur. Met behulp van de instructiefilms legt meetwinkel.nl uit hoe de basismetingen voor NEN 3140 keuringen kunnen worden verricht. Het spits wordt afgebeten door de EazyPAT van Nieaf-Smitt.

In deze instructiefilm wordt de Nieaf-Smitt EazyPAT apparatentester voor NEN 3140 keuringen behandeld. In deze film wordt gebruikers uitgelegd hoe deze Klasse I, Klasse II apparatuur en een kabelhaspel kunnen meten.

Www.meetwinkel.nl is de marktleider in meetinstrumenten voor Elektrotechnische, NEN 3140, NEN 1010, gastechnische en arbotechnische professionals.

Voor informatie over de Nieaf-Smitt EazyPAT klik HIER.

Mocht u informatie willen over de Nieaf-Smitt EazyPAt neemt u dan contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, NEN 3140 Apparatentesters

Meten van trillingen met de Fluke 805 Trillingsmeter

Eerstelijns werktuigkundige onderhoudsteams hebben het volgende nodig:

  • Een snel screeningsinstrument dat prima kan worden gebruikt in de bestaande inspectierondes.
  • Betrouwbare en reproduceerbare metingen aan roterende apparatuur om belangrijke ‘go/no-go’-beslissingen te nemen.
  • Mogelijkheid tot het registreren van meetwaardetrends
gedurende langere tijd en het informeren van een consultant of betrouwbaarheidsingenieur wanneer zich iets abnormaals voordoet.
  • Snel inzicht in de algemene conditie van machines en lagers, voor beslissingen over reparaties en reparatie-uitrusting.

Trillingen behoren nog steeds tot de eerste indicatoren aan de hand waarvan de toestand van een machine kan worden vastgesteld
Trillingen kunnen eerder op problemen wijzen dan andere symptomen, waaronder warmte, geluid, stroomverbruik en onzuiverheden van smeermiddelen. Ruim de helft van ongeplande uitvaltijden wordt toegeschreven aan mechanische storingen. Veel zaken kunnen de levensduur van een machine beïnvloeden, maar bij de eerste tekenen van machinestoringen duurt het in het algemeen slechts enkele maanden voordat de machine helemaal defect raakt. Met trillingsmetingen kunnen machinestoringen worden gelokaliseerd, waarna op de juiste wijze kan worden ingegrepen.

Trilling in roterende machines
is louter de heen en weer gaande beweging of oscillatie van machines en componenten, zoals aandrijfmotoren, aangedreven apparaten (pompen, compressoren, etc.). En de lagers, assen, tandwielen, riemen en andere elementen die samen een mechanisch systeem vormen.

Trilling zelf is niet het probleem. Een overvloed aan trillingen is echter een symptoom van inwendige problemen, zoals defecte lagers, onbalans, verkeerde uitlijning en losse bevestigingen, die de levensduur van de apparatuur verkorten.

Voordelen van trillingsmetingen
Hier volgt een aantal typische voordelen waarvan klanten in alle industrieën profiteren:

Voorspelbaarheid: Studies hebben aangetoond dat trillingsmetingen vroegtijdig kunnen waarschuwen voor dreigende machinestoringen, zodat onderhoudspersoneel voldoende tijd heeft om de vereiste reparaties in te plannen en voor de benodigde onderdelen te zorgen.

Veiligheid: Op basis van de informatie over de staat van machines kunnen operators defecte apparatuur uitschakelen voordat er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Rendement: Goed onderhouden machines hebben minder last
van onvoorziene en ernstige storingen, zodat dure productie- uitval kan worden voorkomen. Het gebruiken van machines tot deze storingen vertonen, leidt vaak tot meer dure reparaties, overuren en gedwongen aankopen. Gedurende vijfentwintig jaar gedocumenteerde besparingen laten wat betreft trillingsmeetprogramma’s een baten- kostenverhouding zien van maar liefst 20:1.

Langere onderhoudsintervallen: Als de staat van machines in de gaten wordt gehouden, kan onderhoud worden ingepland op basis van noodzaak en niet slechts op basis van het aantal bedrijfsuren.

Betrouwbaarheid: Bewaakte machines hebben minder last
van onverwachte of catastrofale storingen. Er kan worden ingespeeld op problemen voordat deze optreden en er kunnen prioriteiten voor noodzakelijke reparaties worden gesteld. Onderdelenvoorraden kunnen worden gereduceerd en

de levensduur van bestaande apparatuur kan worden verlengd.

Gemoedsrust: Een beter inzicht in de staat van
machines schept vertrouwen in onderhoudsschema’s, budgettering en productiviteitsschattingen.

Soorten trillingsmetingen
Vele jaren lang waren er twee manieren om de toestand van machines inzichtelijk te maken door trillingen te meten: spectrumanalyse en algemene trillings-/ lagermetingen.

Spectrumanalyse
Ervaren trillingsspecialisten
gebruiken trillingsanalyzers
voor een geavanceerde analyse
van de toestand van machines.
Zij analyseren spectrums (trillingsamplitude versus frequentie), zetten een basislijn uit voor de te testen apparatuur en maken trends van de resultaten in de loop van
de tijd. Deze geavanceerde analyse verschaft niet alleen informatie daarover of er een probleem is, maar helpt gebruikers tevens te begrijpen wat de eigenlijke storingsoorzaak is en wat de tijdsduur is tot de storing optreedt.

Deze traditionele manier van trillingsmeting vereist echter
een aanzienlijke training, een uitstekend begrip van de spectrums en een diepgaande kennis van de geschiedenis van de apparatuur.

Eenvoudig screenen van trillingen:

Algemene trillings-/lagermetingen
Instrumenten voor het screenen van trillingen (zoals trillingsmeetpennen of lagertesters) leveren snelle feedback over de toestand van de apparatuur. Dit doordat er wordt gekeken naar de algemene trillingsniveaus of de staat van lagers om te begrijpen waar er een probleem is, in plaats van de trillingen diepgaand te analyseren met behulp van een spectrum.

Deze instrumenten kijken naar het hele trillingssignaal met een lage frequentie of naar het lagersignaal met een hoge frequentie, en zij produceren één enkel numeriek resultaat voor de algemene trillingen of de staat van lagers. Naarmate de machinetrillingen of -geluiden toenemen, wordt deze waarde hoger.

Onderhoudsteams gebruiken instrumenten voor trillingsonderzoek om snel ‘go/no-go’-beslissingen
te nemen. Dit doen zij door de waarde tegen een vooraf ingesteld alarmniveau af te zetten, met ISO- normen (ISO 10816) te vergelijken en trends van de resultaten in de loop van de tijd te maken.

De Fluke 805 trillingsmeter stelt de nieuwe norm voor trillingsonderzoek
De trillingsmeter 805 is Fluke’s multifunctionele instrument
voor trillingsonderzoek dat kwantificeerbare resultaten biedt over de staat van lagers algemene trillingen en infraroodtemperatuur.

Het instrument beoordeelt
de ernst van trillingen op een schaal van vier niveaus en biedt de mogelijkheid om de gegevens naar een pc te zenden voor latere trendregistratie.

De Fluke 805 werkt in het lage frequentiebereik om de algemene trillingen te meten en in het hoge frequentiebereik om defecte lagers op te sporen. De 805 produceert niet alleen een numeriek resultaat maar biedt ook een schaal van vier niveaus voor zowel algemene trillingen als lagers.

Voor de beoordeling van lagers maakt het instrument gebruik van het nieuwe en innovatieve algoritme Crest Factor Plus.

Voordelen van trendregistratie met de 805 trillingsmeter
Gebruikers kunnen meetwaarden vanaf de 805 trillingsmeter naar een Excel-sjabloon op hun pc exporteren om trends in de algemene trillingen, de CF+ en de infraroodtemperatuur te registreren. Als de gebruiker of technicus niet weet wat de waarde van de algemene trilling of lagertoestand inhoudt, biedt deze informatie hem of haar weinig voordeel. De gebruiker weet immers
niet wat normaal is of wat een probleem aanduidt. Met de 805 trillingsmeter kunnen gebruikers de functie voor beoordeling van
de ernst van problemen en voor de trendregistratie gebruiken om dit probleem te overwinnen.

Nadat de metingen tijdens de operatorrondes zijn genomen, kunnen de resultaten gemakkelijk
in Excel worden geüpload. De gebruiker kan trends registreren met voorgeconfigureerde Excel-sjablonen en puntengrafieken, en de algemene trillingswaarden vergelijken met ISO-normen (10616-1, -3 en -7). Als er een afwijking is, kan deze worden geïdentificeerd aan de hand van de trenddiagrammen. De gebruiker kan zich nu een duidelijk beeld vormen van de veranderende lagertoestand en de achteruitgaande staat van de machine.

Voor informatie over de Fluke 805 trillingsmeter klik HIER of neem contact met ons op via 088-2450000 of info@meetwinkel.nl.

Bron: Fluke Nederland

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Metenswaardigheden, Nieuwe producten

Introductie laagste prijsgarantie Ingenium Meetwinkel

Laagste prijsgarantie

Ingenium Meetwinkel garandeert de klant altijd de laagste prijs.
Wanneer de klant binnen veertien dagen na zijn aankoop hetzelfde product elders voor een lagere prijs kan kopen, ontvangt de klant van Ingenium Meetwinkel het prijsverschil retour in de vorm van een Creditnota, mits:

  • Het product nieuw, compleet in originele verpakking en direct uit voorraad leverbaar is.
  • Het prijsverschil moet door Ingenium Meetwinkel controleerbaar zijn door middel van een prijslijst, advertentie, schriftelijke bevestiging van de aanbieder en/of fysieke controle bij de betreffende aanbieder.
  • De betreffende aanbieder moet gevestigd zijn in Nederland waar de aankoop is gedaan.
  • Uitgesloten zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, groothandelsverkoop, afwijkende leveringsvoorwaarden (bijv. op het terrein van toelating in Nederland, garantie en/of service), demomodellen, beschadigde producten, etc.

Indien de klant bij aankoop bij Ingenium Meetwinkel kan aantonen dat het product elders en onder bovenstaande voorwaarden voordeliger kan worden aangeschaft, dan zal Ingenium Meetwinkel het product voor dezelfde prijs leveren aan de klant.

Voor nadere omschrijving van de voorwaarden klik HIER.

Neem voor informatie contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen