Categorie archief: Algemeen

Ohm- en Isolatieweerstandsmeters

Een ohmmeter is een meetinstrument om de elektrische weerstand van een bepaalde stof of van een elektrische component te meten.

Dit gebeurt door een elektrische spanning aan te brengen over de te meten component en de resulterende elektrische stroom te meten. Via de wet van Ohm kan dan de elektrische weerstand worden berekend. Deze berekening is al op de meetschaal verwerkt, waardoor de weerstandswaarde rechtstreeks in in ohm (Ω) kan worden afgelezen. Voor metingen in het bereik van enkele ohms tot enkele honderden kΩ geldt dat een ohmmeter als los meetinstrument zelden of nooit als zodanig gemaakt wordt, maar vrijwel altijd beschikbaar is als meeteenheid van een multimeter. Met een Brug van Wheatstone en diverse verfijningen daarvan kunnen weerstanden ook gemeten worden.

Megger

Isolatietester Nieaf-Smitt IRT-S

Bij het meten van weerstanden groter dan circa 1 MΩ (1 megaohm = 1 miljoen ohm) is een multimeter niet goed bruikbaar: de stroom die door de te meten weerstand loopt wordt zo klein, dat hij niet meer nauwkeurig genoeg te meten is. Daarom wordt voor het meten van zeer grote weerstanden een zogenaamde Megger gebruikt. Dit is een ohmmeter die speciaal is ontworpen voor het meten van weerstanden in het megaohmbereik. Hoewel megger in de volksmond een algemene term voor een megaohmmeter is geworden, is het in feite een gedeponeerd merk van de Megger Group Ltd., die al isolatiemeters fabriceert sinds 1889.

Een Megger of isolatieweerstandsmeter bevat een generator die een hoge meetspanning opwekt, meestal 500 volt of meer. Ter vergelijking: een universeelmeter die als ohmmeter wordt ingezet gebruikt in het algemeen zijn batterijspanning als meetspanning: meestal 3 of 9 volt, afhankelijk van de gebruikte batterij. Ook bevat een megger of isolatieweerstandsmeter een zeer gevoelige stroommeter (in het microampèrebereik). Door de hoge meetspanning en de gevoelige stroommeter is een Megger of isolatieweerstandsmeter veel beter in staat om zeer hoge weerstanden te meten dan een universeelmeter.

Aangezien de te leveren stroom zeer gering is, kan als energiebron in een Megger of isolatieweerstandsmeter toch volstaan worden met een batterij. Wel moet dan door een spanningsomvormer de lage batterijspanning worden omgezet in een hoge meetspanning, maar hiervoor zijn speciale schakelingen bekend en beschikbaar.

Meggers of isolatieweerstandsmeters worden in de praktijk meestal gebruikt voor het meten van isolatieweerstanden of lekweerstanden (in de installatietechniek). De metingen zijn vastgelegd in NEN 3140 en de NEN 1010, de weerstand moet dan >500 kOhm (oftewel 0,5 MOhm) zijn voor zo ver het gaat over installatie met een nominale spanning van 400/230 V.

Milliohmmeter

Bij het meten van zeer kleine weerstanden (kleiner dan enkele ohms) treden andere problemen op, waardoor de meetmethode gewijzigd moet worden. Ten eerste is daar het probleem van het beperkte vermogen van een batterij: als er over een te meten weerstand van – zeg – 1 ohm een meetspanning van 3 volt wordt aangelegd, zou er een stroom van 3 ampère gaan lopen. Dit is veel meer dan een normale batterij kan opbrengen. Daarom wordt bij het meten van zeer kleine weerstanden het meetprincipe omgedraaid: er wordt een bekende meetstroom door de te meten weerstand geforceerd, en de daardoor ontstane spanning wordt gemeten. Een meetstroom van enkele tientallen milliampères (door een batterij goed op te brengen) zal over de al eerder genoemde weerstand van 1 ohm resulteren in een spanning van enkele tientallen millivolt, wat voor een spanningsmeter goed meetbaar is.

Een tweede probleem is dat bij het meten van zeer kleine weerstanden de overgangsweerstand van de meetklemmen mee gaat spelen. Een meetklem die op een te meten weerstand wordt geplaatst, vormt voor de meetstroom geen weerstandsloze overgang. Afhankelijk van de gebruikte materialen en de mechanische kracht waarmee de klem op het meetstuk wordt geplaatst, kan ter plekke een weerstand van enkele tientallen tot enkele honderden milliohms optreden. Als de te meten weerstand in dezelfde orde van grootte ligt, is de meetfout in dit geval dus zeer aanzienlijk. Daarom wordt bij metingen in het milliohmgebied gebruikgemaakt van de zogenoemde vierpuntsmeting. Hierbij heeft de ohmmeter vier meetklemmen in plaats van twee. Van deze vier worden er twee gebruikt om de meetstroom te forceren, en de twee overige om de resultante spanning te meten (zie ook de afbeelding hieronder).

Links staat de “gewone” meting afgebeeld. De gestippelde lijn is de buitenkant van het meetapparaat (de ohmmeter). Op de plekken van de pijlpunten is een overgangsweerstand aanwezig (met uitzondering van de pijl bij de letter I die de meetstroom symboliseert, en het pijltje in het cirkeltje wat de spanningsmeter symboliseert). Aangezien de twee overgangsweerstanden van de meetklemmen op de te meten weerstand stroom voeren (de meetstroom I), zal daar ook een spanning ontstaan. De spanningsmeter meet dus de resultante spanning over de te meten weerstand plus de twee overgangsweerstanden. Merk op dat de overgangsweerstanden binnenin het apparaat (tussen de tak van de stroombron en de tak van de spanningsmeter) niet resulteren in een spanning, doordat door deze overgangsweerstanden geen of nauwelijks stroom loopt (althans in het geval van een goede, zeer hoogohmige spanningsmeter).

Rechts staat de vierpuntsmeting. In dit geval meet de spanningsmeter alleen de spanning over de te meten weerstand. De overgangsweerstanden tussen de stroomklemmen en de te meten weerstand bouwen wel een spanning op, maar deze wordt niet meegemeten. Ook hier geldt dat de overgangsweerstanden tussen de spanningsmetingsklemmen en de te meten weerstand geen spanning opbouwen, aangezien er geen of nauwelijks stroom doorheen loopt. Het maakt in dit geval overigens niet uit of de spanningsklemmen binnen of buiten de stroomklemmen worden aangesloten. Worden echter de spanningsklemmen op de stroomklemmen of nog dichter bij het meetapparaat geplaatst, dan worden de overgangsweerstanden weer wél meegemeten. (We hebben dan immers weer dezelfde situatie gecreëerd als bij een gewone meting.).

Een aantal veel verkochte isolatieweerstandsmeters zijn de:

Voor informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Bron: Wikipedia

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Metenswaardigheden

Nieaf-Smitt Test & Meetmania 2012 aktiekrant

Nieaf-Smitt zet de traditie eindejaars aktiekrant voort. In de Test & Meetmania folder van 2012 zijn weer een aantal spectaculaire aanbiedingen opgenomen.

Speciale aanbiedingen zijn te vinden voor onder andere:

 • De EazyPAT apparatentester voor NEN 3140 keuringen
 • PAT-Manager software V3 voor de MultiPAT en EazyPAT serie
 • De NITH183 Thermo- en vochtmeter
 • Diverse stroomtangen
 • Diverse multimeters

Download de actiekrant door HIER te klikken. De prijzen van deze acties zijn doorgevoerd op onze websites http://www.meetwinkel.nl en http://www.ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Voor informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, NEN 3140

Meetwinkel.nl Instructievideo’s

Meetwinkel.nl is gestart met het publiceren van korte instructiefilms voor het gebruik van NEN 3140 meetapparatuur. Met behulp van de instructiefilms legt meetwinkel.nl uit hoe de basismetingen voor NEN 3140 keuringen kunnen worden verricht. Het spits wordt afgebeten door de EazyPAT van Nieaf-Smitt.

In deze instructiefilm wordt de Nieaf-Smitt EazyPAT apparatentester voor NEN 3140 keuringen behandeld. In deze film wordt gebruikers uitgelegd hoe deze Klasse I, Klasse II apparatuur en een kabelhaspel kunnen meten.

Www.meetwinkel.nl is de marktleider in meetinstrumenten voor Elektrotechnische, NEN 3140, NEN 1010, gastechnische en arbotechnische professionals.

Voor informatie over de Nieaf-Smitt EazyPAT klik HIER.

Mocht u informatie willen over de Nieaf-Smitt EazyPAt neemt u dan contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, NEN 3140 Apparatentesters

Introductie laagste prijsgarantie Ingenium Meetwinkel

Laagste prijsgarantie

Ingenium Meetwinkel garandeert de klant altijd de laagste prijs.
Wanneer de klant binnen veertien dagen na zijn aankoop hetzelfde product elders voor een lagere prijs kan kopen, ontvangt de klant van Ingenium Meetwinkel het prijsverschil retour in de vorm van een Creditnota, mits:

 • Het product nieuw, compleet in originele verpakking en direct uit voorraad leverbaar is.
 • Het prijsverschil moet door Ingenium Meetwinkel controleerbaar zijn door middel van een prijslijst, advertentie, schriftelijke bevestiging van de aanbieder en/of fysieke controle bij de betreffende aanbieder.
 • De betreffende aanbieder moet gevestigd zijn in Nederland waar de aankoop is gedaan.
 • Uitgesloten zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, groothandelsverkoop, afwijkende leveringsvoorwaarden (bijv. op het terrein van toelating in Nederland, garantie en/of service), demomodellen, beschadigde producten, etc.

Indien de klant bij aankoop bij Ingenium Meetwinkel kan aantonen dat het product elders en onder bovenstaande voorwaarden voordeliger kan worden aangeschaft, dan zal Ingenium Meetwinkel het product voor dezelfde prijs leveren aan de klant.

Voor nadere omschrijving van de voorwaarden klik HIER.

Neem voor informatie contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Ook voor demo- en occasion meetapparaten: www.meetwinkel.nl

Fabrikant Nieaf-Smitt heeft aan Meetwinkel.nl gevraagd hen af te helpen van een voorraad demo meetinstrumenten, meetinstrumenten waar bijvoorbeeld een beschadigde doos bij zit, of meetinstrumenten waar de doos ontbreekt.

Uit deze vraag van Nieaf-Smitt blijkt het vertrouwen dat zij in Ingenium Meetwinkel stellen.

De meters zijn uiteraard van de bekende Nieaf-Smitt kwaliteit en worden uiteraard met garantie geleverd.

Hieronder volgt het overzicht van meters. Deze treft u uiteraard binnenkort aan op www.meetwinkel.nl in de categorie occasion/demo.

NI IR2010 Thermografische camera Doos ontbreekt
MultiPAT XE Apparatentesters Demo exemplar
EazyPAT 3140 Apparatentesters Doos ontbreekt
2 x IRTS Installatietesters Beschadigde doos
2 x Instaltest XE Installatietesters Aardingskit ontbreekt
Linespotter Test Tools Doos ontbreekt
NI333 Aardlektang Beschadigde doos
CMB-S NL Installatietesters Beschadigde doos
MultiPAT Apparatentesters Doos ontbreekt
Instaltest XE Installatietesters Doos ontbreekt
MultiPAT 3140 Apparatentesters Demo exemplaar

In de categorie occasion/demo vindt u ook diverse inruilers tegen aantrekkelijke prijzen!

Klik HIER voor de link.

Heeft u vragen over een van de meters neemt u dan contact met ons op via

088-2450000 of via info@meetwinkel.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Top 10 Producten van Ingenium Meetwinkel

Benieuwd wat anderen kopen op Ingenium Meetwinkel? Hier volgt een overzicht van de Top 10 producten:

 1. 1000 Keuringsstickers NEN 3140
 2. Startkit Nieaf-Smitt EazyPAT met 300 keuringsstickers en een Stickertang
 3. Startkit Nieaf-Smitt MultiPAT met PATS-W software 300 keuringsstickers en een Stickertang
 4. GMC Instruments Metratester 5
 5. Nieaf-Smitt IR 2010 Thermografische Camera
 6. Flir i3 Thermografsche Camera
 7. Stickertang/Conducteurstang
 8. Metrel GammaGT NEN 3140 Apparatentester
 9. UNI-T UT352 Decibelmeter
 10. Nieaf-Smitt Instaltest XE Installatietester voor NEN 1010 en NEN 3140

Het is interessant om te zien dat de meetapparatuur en benodigdheden voor NEN 3140 keuring van arbeidsmiddelen sterk vertegenwoordigd zijn in de top 10. Ook thermografische camera’s maken een sterke sprong in de top 10!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Welkom op de Blog van Ingenium Meetwinkel

Ingenium Meetwinkel
Ingenium Meetwinkel is de marktleider in meetinstrumenten. Ingenium Meetwinkel levert producten van o.a. Nieaf-Smitt, Gossen Metrawatt, Flir, Metrel, Fluke, Kyoritsu, Testo en Uni-T. 

Productenpakket
Het productenpakket van Ingenium Meetwinkel bestaat uit: Apparatentesters NEN 3140, NEN 1010 en NEN 3140 installatietesters, Multimeters, Decibelmeters, Luxmeters, Infrarood camera’s, Isolatiemeters, rookgasanalysemeters, Klimaatmeters, etc.

Door middel van deze Blog willen wij onze kennis over meetinstrumenten verspreiden. Regelmatig zullen wij interessante informatie plaatsen over meetinstrumenten in het algemeen, de toepassing van diverse meetinstrumenten, nieuwe instrumenten en diverse “Metenswaardigheden”.

Heeft u vragen? Bel ons dan op 088-2450000, bezoek http://www.meetwinkel.nl of mail ons op: info@meetwinkel.nl

Veel plezier met volgen!

Meetwinkel team

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen