Categorie archief: NEN 3140

Nieaf-Smitt Test & Meetmania 2012 aktiekrant

Nieaf-Smitt zet de traditie eindejaars aktiekrant voort. In de Test & Meetmania folder van 2012 zijn weer een aantal spectaculaire aanbiedingen opgenomen.

Speciale aanbiedingen zijn te vinden voor onder andere:

 • De EazyPAT apparatentester voor NEN 3140 keuringen
 • PAT-Manager software V3 voor de MultiPAT en EazyPAT serie
 • De NITH183 Thermo- en vochtmeter
 • Diverse stroomtangen
 • Diverse multimeters

Download de actiekrant door HIER te klikken. De prijzen van deze acties zijn doorgevoerd op onze websites http://www.meetwinkel.nl en http://www.ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Voor informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, NEN 3140

Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter

Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter


In het assortiment van Ingenium Meetwinkel is een nieuw product voor de NEN 3140 keurmeester opgenomen. De Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter is ideaal voor het meten van de verschilstroom (lekstroom). Met behulp van een stroomtang dan wel aardlekstroomtang kan een nauwkeurige meting worden uitgevoerd. De lekstroomadapter kan permanent of tijdelijk worden aangesloten t.b.v. een NEN 3140 keuring.

In een permanente opstelling kunt u onder andere denken aan het keuren van pc’s en netwerkservers. Deze uitschakelen t.b.v. de meting is vaak geen optie. Door de LSA-1 Lekstroomadapter tussen de server en de wandcontactdoos aan te sluiten bent u altijd in staat de NEN 3140 keuring uit te voeren.

De meting kan op een veilige wijze voor de keurmeester worden uitgevoerd door de geïsoleerde meetstukken.

Technische specificities

 • Ø meetstuk: ca. 14 mm
 • Maximale spanning 250V/AC
 • Overspanningscategorie CAT II 250V
 • Nominale stroom 16A

Voor nadere informatie over de Ingenium LSA-1 klikt u HIER.

Voor informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 3140, NEN 3140 Apparatentesters, Nieuwe producten

Uitbreiding cursusaanbod: Vakbekwaam Persoon NEN 3140

Ingenium Bedrijfsadvies breidt het cursusaanbod uit op het gebied van elektrische veiligheid. In het pakket hebben wij nu ook de eendaagse cursus Vakbekwaam Persoon NEN 3140.

Het doel van de cursus is om medewerkers op te leiden tot Vakbekwaam Persoon volgens de NEN 3140. 

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot Vakbekwaam persoon NEN 3140.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wanddontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Voor de Ingenium cursus Vakbekwaam persoon NEN 3140 is een elektrotechnische vooropleiding vereist.

Cursusplaats
De cursus wordt in-company en op basis van open inschrijving verzorgd. Voor in-company bij u op locatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

De open inschrijvingscursus wordt verzorgd in Almere.

De deelnemers ontvangen het SDU boek Vakbekwaam persoon NEN 3140. Voor informatie over dit boek klik HIER.

Zoekt u spanning? Schrijf u dan nu in op de Cursus Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus van Ingenium Bedrijfsadvies B.V. Voor verdere informatie klikt u HIER.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 3140, Nieuwe producten, Training en opleiding

Inspectiefrequentie elektrische installaties volgens NEN 3140

INSPECTIEFREQUENTIE

Het is uiteraard bekend dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd conform de norm NEN 3140. Dit wordt enerzijds geëist vanuit het arbeidsomstandighedenbesluit, anderzijds kan dit ook zijn opgenomen in verzekeringsvoorwaarden. Hoe vaak dit u nu te (laten) inspecteren?

De inspectiefrequentie komt eveneens aan het bod tijdens de Ingenium Bedrijfsadvies cursus Inspectie elektrische installaties volgens NEN 3140 en NEN 1010.

De frequentie waarmee de elektrische installatie geïnspecteerd kan worden komt hier aan de orde.

Bepalen frequentie
De frequentie wordt bepaald aan de hand van zes factoren die in onderstaande tabel worden behandeld. Hierna kan in de grafiek de frequentie worden afgelezen. Deze methodiek is een normatieve bijlage (bijlage I, Het bepalen van de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische installaties) van de NEN 3140:2011.

De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische installaties wordt bepaald door:
A) de leeftijd van de installatie;
B) de kwaliteit van de installatie;
C) de omgevingsomstandigheden;
D) de personen die de installatie gebruiken
E) de mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke;
F) de richtlijnen van de fabrikanten van het elektrisch materieel.

Factoren
Factor A: de leeftijd van de installatie

De installatie is:
A1 jonger dan 10 jaar. Gewicht: 0
A2 ouder dan 10 jaar. Gewicht: 5
A3 ouder dan 20 jaar. Gewicht: 8
A4 ouder dan 30 jaar. Gewicht: 10
Factor B: de kwaliteit van de installatie
De kwaliteit van de installatie, gelet op de veiligheid:

B1 is aanzienlijk beter dan de minimale kwaliteit zoals die is vastgesteld in de jongste elektrotechnische normen. Gewicht: 0
B2 voldoet aan de jongste elektrotechnische normen. Gewicht: 2
B3 voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren en aanvullende veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Gewicht: 4
B4 voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren. Gewicht: 7
B5 levert het vermoeden of geeft feitelijk aan dat de installatie niet aan normen voldoet, er zijn echter geen gevaarlijke situaties aanwezig. Gewicht: 15


Factor C: de omgevingsomstandigheden

C1 De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:
a) is schoon en droog,
b) bevat geen explosieve of corrosieve gassen,
c) levert geen brandgevaar ten gevolge van stof op en
d) is vrij van transportmiddelen of zware materialen. Gewicht: 0
C2 De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:
a) is niet schoon en droog of
b) bevat explosieve of corrosieve gassen of
c) levert brandgevaar ten gevolge van stof op of
d) houdt het gebruik van transportmiddelen of zware materialen in. Gewicht: 10
C3 De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:
a) kenmerkt zich als een zware industriële omgeving waarin voortdurend gevaar aanwezig is waardoor de veiligheid wordt aangetast door: 1) vocht, 2) brandbaar materiaal, 3) stof of corrosieve of explosieve gassen of dampen of stof of b) kenmerkt zich als een omgeving waar wordt gewerkt met transportmiddelen of zware materialen waardoor de installatie kan worden beschadigd. Gewicht: 20

Factor D: de personen die de installatie gebruiken

De installatie wordt uitsluitend gebruikt door:
D1 a) elektrotechnisch opgeleid personeel met ten minste een elektrotechnische vakopleiding in de energietechniek of b) personen die op grond van hun opleiding en ervaring zelfstandig kunnen beoordelen of zij zelf, of anderen, veilig werken. Gewicht: 0
D2 niet specifiek elektrotechnisch opgeleid personeel waarbij in de opleiding aandacht is besteed aan de gevaren die verbonden zijn aan het werken met elektriciteit. Gewicht: 3
D3 leken. Gewicht: 8
D4 leerlingen, cursisten, studenten, practicanten. Gewicht: 10
Factor E: de mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke
De mate van toezicht op de installatie:

E1 er wordt regelmatig toezicht uitgeoefend door een installatieverantwoordelijke. Gewicht: 0
E2 er wordt sporadisch toezicht uitgeoefend door een installatieverantwoordelijke. Gewicht: 10

De frequentie kan nu bepaald worden aan de hand van onderstaande grafiek.

Bepalen inspectiefrequentie elektrische installatie NEN 3140

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inspectie elektrische installaties, NEN 3140, Training en opleiding