Categorie archief: Nieuwe producten

Nieaf-Smitt EazyPV Kit is de oplossing voor meten aan zonnepanelen

Nieaf-Smitt is met een oplossing gekomen voor installateurs welke de veiligheid en efficiency en effectiviteit van zonnepanelen (ookNieaf-Smitt EazyPV wel PV systemen genoemd) willen beoordelen.

Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-Directive). De aanschafdrempel voor zonnepanelen wordt hierdoor steeds lager en is er een duidelijke trend zichtbaar in het stijgende aantal zonnepanelen installaties.

Bij het plaatsen en onderhouden van deze groen stroom energiebronnen zijn een aantal aandachtspunten van belang:

 • Veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Betrouwbaarheid
 • Efficiëntie / opbrengst van het systeem

Het kwalificeren van bovenstaande aspecten is beschreven in diverse richtlijnen en normen, zoals :

 • NTA 8013 (Procedure voor het controleren van PV-systemen)
 • NEN-EN-IEC 62446:2009 (Eisen voor testen & inspecteren)
 • NEN-1010 (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties)

De belangrijkste aspecten die hierin naar voren komen zijn:

 • Visuele controle. Is de bedrading correct aangesloten? Geen schade aan kabels gedurende installatie?
 • Uitvoeren van isolatieweerstand meting (Riso)
 • Uitvoeren van aardleidingweerstand meting (indien aanwezig) (Rpe)
 • Meten van open klemspanning(Uoc)
 • Meten van kortsluitstroom (Isc)
 • Meten van zonnestraling (Irradiance)
 • Controle van positionering van de panelen (hoek en positie t.o.v. het zuiden)

Voor het meten van de bovenstaande parameters is tot op heden diverse losse meetapparatuur noodzakelijk. Nadeel hiervan is dat men veel apparatuur moet aanschaffen, deze tijdens de installatie ook allemaal nodig heeft en deze apparatuur tevens moet onderhouden.

Om zowel het installatie proces als het periodiek controleren van de panelen te vereenvoudigen heeft Nieaf-Smitt een ‘PV-installatietester ‘ ontwikkeld, de EazyPV.

Met de EazyPV kunnen op een simpele en doeltreffende wijze alle installatie parameters worden gemeten met 1 testapparaat. De zonnepanelen hoeven hiervoor niet gedemonteerd of geopend te worden. De uniforme connectoren van het paneel kunnen direct en veilig worden aangesloten op de EazyPV.

Met de optionele IRM100 ‘Irradiance meter’ kunnen de meetwaarden tevens worden gekoppeld aan de zonnestraling parameters (W/m2 of BTU/f2h) op het moment van meten.

De EazyPV is uitstekend geschikt voor gebruik bij het installeren, opleveren en het periodiek controleren van PV installaties. Daarnaast ook dé oplossing voor het traceren van storingen in PV installaties.

Solar testers

Installeren en onderhouden

Metingen met de EazyPV

In de EazyPV kit welke wordt aangeboden voor € 1499,- zijn de volgende items opgenomen:

 • Nieaf-Smitt EazyPV Solar tester
 • Nieaf-Smitt IRM100 ‘Irradiance meter’
 • Nieaf-Smitt NI 18 plus stroomtang

Voor informatie over de Nieaf-Smitt EazyPV kit klik HIER of neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Metenswaardigheden, Nieuwe producten, Solar test, Uncategorized

Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter

Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter


In het assortiment van Ingenium Meetwinkel is een nieuw product voor de NEN 3140 keurmeester opgenomen. De Ingenium LSA-1 NEN 3140 Lekstroomadapter is ideaal voor het meten van de verschilstroom (lekstroom). Met behulp van een stroomtang dan wel aardlekstroomtang kan een nauwkeurige meting worden uitgevoerd. De lekstroomadapter kan permanent of tijdelijk worden aangesloten t.b.v. een NEN 3140 keuring.

In een permanente opstelling kunt u onder andere denken aan het keuren van pc’s en netwerkservers. Deze uitschakelen t.b.v. de meting is vaak geen optie. Door de LSA-1 Lekstroomadapter tussen de server en de wandcontactdoos aan te sluiten bent u altijd in staat de NEN 3140 keuring uit te voeren.

De meting kan op een veilige wijze voor de keurmeester worden uitgevoerd door de geïsoleerde meetstukken.

Technische specificities

 • Ø meetstuk: ca. 14 mm
 • Maximale spanning 250V/AC
 • Overspanningscategorie CAT II 250V
 • Nominale stroom 16A

Voor nadere informatie over de Ingenium LSA-1 klikt u HIER.

Voor informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met 088-2450000 of via info@meetwinkel.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 3140, NEN 3140 Apparatentesters, Nieuwe producten

Meten van trillingen met de Fluke 805 Trillingsmeter

Eerstelijns werktuigkundige onderhoudsteams hebben het volgende nodig:

 • Een snel screeningsinstrument dat prima kan worden gebruikt in de bestaande inspectierondes.
 • Betrouwbare en reproduceerbare metingen aan roterende apparatuur om belangrijke ‘go/no-go’-beslissingen te nemen.
 • Mogelijkheid tot het registreren van meetwaardetrends
gedurende langere tijd en het informeren van een consultant of betrouwbaarheidsingenieur wanneer zich iets abnormaals voordoet.
 • Snel inzicht in de algemene conditie van machines en lagers, voor beslissingen over reparaties en reparatie-uitrusting.

Trillingen behoren nog steeds tot de eerste indicatoren aan de hand waarvan de toestand van een machine kan worden vastgesteld
Trillingen kunnen eerder op problemen wijzen dan andere symptomen, waaronder warmte, geluid, stroomverbruik en onzuiverheden van smeermiddelen. Ruim de helft van ongeplande uitvaltijden wordt toegeschreven aan mechanische storingen. Veel zaken kunnen de levensduur van een machine beïnvloeden, maar bij de eerste tekenen van machinestoringen duurt het in het algemeen slechts enkele maanden voordat de machine helemaal defect raakt. Met trillingsmetingen kunnen machinestoringen worden gelokaliseerd, waarna op de juiste wijze kan worden ingegrepen.

Trilling in roterende machines
is louter de heen en weer gaande beweging of oscillatie van machines en componenten, zoals aandrijfmotoren, aangedreven apparaten (pompen, compressoren, etc.). En de lagers, assen, tandwielen, riemen en andere elementen die samen een mechanisch systeem vormen.

Trilling zelf is niet het probleem. Een overvloed aan trillingen is echter een symptoom van inwendige problemen, zoals defecte lagers, onbalans, verkeerde uitlijning en losse bevestigingen, die de levensduur van de apparatuur verkorten.

Voordelen van trillingsmetingen
Hier volgt een aantal typische voordelen waarvan klanten in alle industrieën profiteren:

Voorspelbaarheid: Studies hebben aangetoond dat trillingsmetingen vroegtijdig kunnen waarschuwen voor dreigende machinestoringen, zodat onderhoudspersoneel voldoende tijd heeft om de vereiste reparaties in te plannen en voor de benodigde onderdelen te zorgen.

Veiligheid: Op basis van de informatie over de staat van machines kunnen operators defecte apparatuur uitschakelen voordat er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Rendement: Goed onderhouden machines hebben minder last
van onvoorziene en ernstige storingen, zodat dure productie- uitval kan worden voorkomen. Het gebruiken van machines tot deze storingen vertonen, leidt vaak tot meer dure reparaties, overuren en gedwongen aankopen. Gedurende vijfentwintig jaar gedocumenteerde besparingen laten wat betreft trillingsmeetprogramma’s een baten- kostenverhouding zien van maar liefst 20:1.

Langere onderhoudsintervallen: Als de staat van machines in de gaten wordt gehouden, kan onderhoud worden ingepland op basis van noodzaak en niet slechts op basis van het aantal bedrijfsuren.

Betrouwbaarheid: Bewaakte machines hebben minder last
van onverwachte of catastrofale storingen. Er kan worden ingespeeld op problemen voordat deze optreden en er kunnen prioriteiten voor noodzakelijke reparaties worden gesteld. Onderdelenvoorraden kunnen worden gereduceerd en

de levensduur van bestaande apparatuur kan worden verlengd.

Gemoedsrust: Een beter inzicht in de staat van
machines schept vertrouwen in onderhoudsschema’s, budgettering en productiviteitsschattingen.

Soorten trillingsmetingen
Vele jaren lang waren er twee manieren om de toestand van machines inzichtelijk te maken door trillingen te meten: spectrumanalyse en algemene trillings-/ lagermetingen.

Spectrumanalyse
Ervaren trillingsspecialisten
gebruiken trillingsanalyzers
voor een geavanceerde analyse
van de toestand van machines.
Zij analyseren spectrums (trillingsamplitude versus frequentie), zetten een basislijn uit voor de te testen apparatuur en maken trends van de resultaten in de loop van
de tijd. Deze geavanceerde analyse verschaft niet alleen informatie daarover of er een probleem is, maar helpt gebruikers tevens te begrijpen wat de eigenlijke storingsoorzaak is en wat de tijdsduur is tot de storing optreedt.

Deze traditionele manier van trillingsmeting vereist echter
een aanzienlijke training, een uitstekend begrip van de spectrums en een diepgaande kennis van de geschiedenis van de apparatuur.

Eenvoudig screenen van trillingen:

Algemene trillings-/lagermetingen
Instrumenten voor het screenen van trillingen (zoals trillingsmeetpennen of lagertesters) leveren snelle feedback over de toestand van de apparatuur. Dit doordat er wordt gekeken naar de algemene trillingsniveaus of de staat van lagers om te begrijpen waar er een probleem is, in plaats van de trillingen diepgaand te analyseren met behulp van een spectrum.

Deze instrumenten kijken naar het hele trillingssignaal met een lage frequentie of naar het lagersignaal met een hoge frequentie, en zij produceren één enkel numeriek resultaat voor de algemene trillingen of de staat van lagers. Naarmate de machinetrillingen of -geluiden toenemen, wordt deze waarde hoger.

Onderhoudsteams gebruiken instrumenten voor trillingsonderzoek om snel ‘go/no-go’-beslissingen
te nemen. Dit doen zij door de waarde tegen een vooraf ingesteld alarmniveau af te zetten, met ISO- normen (ISO 10816) te vergelijken en trends van de resultaten in de loop van de tijd te maken.

De Fluke 805 trillingsmeter stelt de nieuwe norm voor trillingsonderzoek
De trillingsmeter 805 is Fluke’s multifunctionele instrument
voor trillingsonderzoek dat kwantificeerbare resultaten biedt over de staat van lagers algemene trillingen en infraroodtemperatuur.

Het instrument beoordeelt
de ernst van trillingen op een schaal van vier niveaus en biedt de mogelijkheid om de gegevens naar een pc te zenden voor latere trendregistratie.

De Fluke 805 werkt in het lage frequentiebereik om de algemene trillingen te meten en in het hoge frequentiebereik om defecte lagers op te sporen. De 805 produceert niet alleen een numeriek resultaat maar biedt ook een schaal van vier niveaus voor zowel algemene trillingen als lagers.

Voor de beoordeling van lagers maakt het instrument gebruik van het nieuwe en innovatieve algoritme Crest Factor Plus.

Voordelen van trendregistratie met de 805 trillingsmeter
Gebruikers kunnen meetwaarden vanaf de 805 trillingsmeter naar een Excel-sjabloon op hun pc exporteren om trends in de algemene trillingen, de CF+ en de infraroodtemperatuur te registreren. Als de gebruiker of technicus niet weet wat de waarde van de algemene trilling of lagertoestand inhoudt, biedt deze informatie hem of haar weinig voordeel. De gebruiker weet immers
niet wat normaal is of wat een probleem aanduidt. Met de 805 trillingsmeter kunnen gebruikers de functie voor beoordeling van
de ernst van problemen en voor de trendregistratie gebruiken om dit probleem te overwinnen.

Nadat de metingen tijdens de operatorrondes zijn genomen, kunnen de resultaten gemakkelijk
in Excel worden geüpload. De gebruiker kan trends registreren met voorgeconfigureerde Excel-sjablonen en puntengrafieken, en de algemene trillingswaarden vergelijken met ISO-normen (10616-1, -3 en -7). Als er een afwijking is, kan deze worden geïdentificeerd aan de hand van de trenddiagrammen. De gebruiker kan zich nu een duidelijk beeld vormen van de veranderende lagertoestand en de achteruitgaande staat van de machine.

Voor informatie over de Fluke 805 trillingsmeter klik HIER of neem contact met ons op via 088-2450000 of info@meetwinkel.nl.

Bron: Fluke Nederland

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Metenswaardigheden, Nieuwe producten

Uitbreiding cursusaanbod: Vakbekwaam Persoon NEN 3140

Ingenium Bedrijfsadvies breidt het cursusaanbod uit op het gebied van elektrische veiligheid. In het pakket hebben wij nu ook de eendaagse cursus Vakbekwaam Persoon NEN 3140.

Het doel van de cursus is om medewerkers op te leiden tot Vakbekwaam Persoon volgens de NEN 3140. 

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot Vakbekwaam persoon NEN 3140.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wanddontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Voor de Ingenium cursus Vakbekwaam persoon NEN 3140 is een elektrotechnische vooropleiding vereist.

Cursusplaats
De cursus wordt in-company en op basis van open inschrijving verzorgd. Voor in-company bij u op locatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

De open inschrijvingscursus wordt verzorgd in Almere.

De deelnemers ontvangen het SDU boek Vakbekwaam persoon NEN 3140. Voor informatie over dit boek klik HIER.

Zoekt u spanning? Schrijf u dan nu in op de Cursus Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus van Ingenium Bedrijfsadvies B.V. Voor verdere informatie klikt u HIER.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder NEN 3140, Nieuwe producten, Training en opleiding

Must have voor de keurmeester NEN 3140 en NEN 1010 !

Een must have voor de keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 keurmeester, de inspecteur elektrische installaties NEN 1010 of degene die met thermografische inspecties wil starten.

Het SDU boek Metingen en Thermografie! Uiteraard te verkrijgen via http://www.meetwinkel.nl

In dit praktijkboek wordt uitgelegd hoe en waarom metingen moeten plaatsvinden in of aan elektrische installaties. Er wordt ingegaan op verschillende soorten meetapparatuur, meetfouten en meetmethoden.

Bovendien wordt er bijzondere aandacht besteed aan de automatische uitschakeling van de voeding, een heel belangrijke bescherming tegenelektrische schok. Verder wordt het heel actuele onderwerp thermografieuitgebreid behandeld. Tot slot komen netvervuiling, de monitoring van dekwaliteit van de netspanning en de analyse van meetresultaten aan bod inverband met het net zo actuele thema power quality.

Dit boek is bedoeld voor elektrotechnisch installateurs, hoofden en medewerkers van technische diensten, docenten en studenten elektrotechniek en inspecteurs van elektrotechnische installaties.

Een greep uit de inhoud:

 • meten aan vaste installaties
 • meten aan verplaatsbare apparatuur
 • veiligheid meetapparatuur
 • meetfouten
 • meetmethoden
 • thermografie
 • power quality: monitoring en analyse
 • meten op basis van NEN 1010 en NEN 3140.

Verdere informatie over het boek is te vinden door HIER te klikken. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via info@meetwinkel.nl of 088-2450000.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Infrarood Camera's, Metenswaardigheden, Nieuwe producten